Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

BRDY - Res publica, z.s.

 

 

Vítejte na stránkách spolku BRDY – Res publica. Chceme zde informovat o záměrech naší iniciativy i o tom, jak se je daří plnit. Protože už název našeho spolku (Brdy –Res publica, Brdy-věc veřejná), nás k tomu zavazuje.

 

 

Od vzniku těchto stránek i našeho spolku v roce 2006 uplynulo prakticky 10 let. Po většinu doby nebylo třeba měnit úvodní stránku. Ale za poslední necelé dva roky ji měníme potřetí. Vývoj dostal novou dynamiku a po dlouhé době přešlapování, přesvědčování a úsilí, jež se jevilo téměř sysifovským a beznadějným, se od roku 2010 daly věci do pohybu.

 

Můžeme nyní konstatovat, že našeho hlavního cíle, pro který spolek vznikl – ochrany přírody v Brdech formou velkoplošného zvláště chráněného území, bylo prakticky dosaženo. V lednu 2015 byl schválen zákon č. 15/2015 Sb. (o hranicích vojenských újezdů), který mj. zrušil Vojenský újezd Brdy. Dne 12. října 2015 vydala Vláda ČR nařízení, publikované pod číslem 292/2015 Sb., kterým se zřizuje Chráněná krajinná oblast Brdy. Velmi dobře víme, že k tomu vedla řada, z našeho pohledu příznivých okolností, jakkoli byl kladen odpůrci tohoto řešení zuřivý odpor. Máme však velmi dobrý pocit, že i naším přičiněním dne 1. 1. 2016 začne i fakticky existovat 26. chráněná krajinná oblast v naší zemi – pod názvem CHKO Brdy.

 

Není tu tedy důvod, abychom jako spolek naši činnost ukončili, když hlavního cíle bylo dosaženo? Těch úkolů, které jsme si předsevzali, je podstatně víc a vyplývají ze Stanov našeho spolku. Obecně se chceme podílet na veřejné kontrole stavu životního prostředí v Brdské vrchovině a na Podbrdsku – a de facto teprve nyní, kdy byl zrušen vojenský újezd, který takovou kontrolu vylučoval, se k tomu vytvářejí vhodné předpoklady. Správa CHKO je státním orgánem (životního prostředí) a nikoli orgánem v pravém slova smyslu veřejným. Její kompetence se vztahují pouze na samotnou CHKO, ale nikoli již na další území Brdské vrchoviny mimo ni, natožpak na Podbrdsko. Tady je prostor pro občanské iniciativy, které mohou s orgány životního prostředí spolupracovat, pomáhat jim v jejich činnosti, ale také z pozice nezávislé „instituce“ upozorňovat na případy, kde je zájem ochrany přírody ohrožován zájmy jinými, byť třeba i v údajném „veřejném zájmu“.

 

Naším dalším úkolem stále zůstává pomoci podbrdským regionům v souvislosti s optimálním využitím Brd pro turistiku a rekreaci při rozvoji jejich ekonomiky, zejména v oblasti budování a rozvoje turistické infrastruktury. Denně jsme konfrontováni s poměrně nízkou informovaností v této oblasti. Na jedné straně s rezignací a pochybnostmi o tom, že cestovní ruch může ekonomice Podbrdska pomoci, na straně druhé zase i s přehnanými očekáváními a nerealistickými plány a záměry. Také v tomto směru je toho ještě mnoho, co bychom mohli učinit.

 

Ze Stanov i z našeho základního programového dokumentu (Projekt Brdy 6) vyplývá, že naším úkolem je postupně dosáhnout toho aby zvláštní ochraně přírody byla podrobena co největší část Brdské vrchoviny. Tedy nikoli jen samotné Brdy, ale i Hřebeny a případně i část Příbramské vrchoviny. Nyní ustavená CHKO Brdy nezahrnuje dokonce ani celý geomorfologický podcelek (pohoří) Brdy a její rozloha 345 km2 představuje pouhých 42 % z celkové plochy (827 km2) Brdské vrchoviny. Domníváme se, že stejnou ochranu (CHKO) si zaslouží ještě podstatně větší část vrchoviny, jak v samotném pohoří Brdy, tak na Hřebenech a věříme, že o tom časem přesvědčíme veřejnost i státní orgány. Naším nikoli neskromným cílem je ochranu alespoň formou CHKO rozšířit cca na 650 km2, kolik činí alespoň samotné pohoří Brdy.

 

A konečně vidíme velký prostor pro naši iniciativu v osvětové a poznávací činnosti, zaměřené jednak na veřejnost na Podbrdsku, jednak na turistickou a sportovní veřejnost, která bude Brdy navštěvovat a také k samotné přírodě Brd, která ještě čeká na podrobnější průzkum a poznání.

 

Pro všechny tyto důvody činnost našeho spolku nekončí, ale posunuje se na novou úroveň. Ze spolku, který byl nucen dlouhou řadu let pracovat tak říkajíc „na zapřenou“ a ačkoli nepolitický, musel v zájmu věci jednat s řadou politiků a k politickým otázkám se vyjadřovat, se konečně stává běžná občanská iniciativa, která může působit vedle jiných podobných uskupení a zabývat se prioritně tím, co nám nejvíc leží na srdci – přírodou Brd, její ochranou, jejím šetrným využíváním a jejím poznáváním. 

 

Když jsme spolek (tehdy ještě občanské sdružení) zakládali, mnoho lidí nás pokládalo za snílky a nebralo nás vážně. I naším vlastním přičiněním jsme pomohli větší část toho snu uskutečnit. Sny a realita se však zpravidla velmi liší. Stejně je tomu i v tomto případě. Abychom pomohli současnou realitu postupně přiblížit naší vizi, čeká nás ještě hodně práce. A podle všeho vůbec nebude lehká. Za řadu let naší činnosti jsme se však naučili trpělivosti, toleranci, ale i tomu, že nikdy nelze rezignovat. Tyto zkušenosti i nabyté vlastnosti nám budou pomáhat i v budoucnu.

 

 S přátelským pozdravem

 

 za Brdy-Res publica, z.s.,

 Dr. Pavel Čámský

předseda představenstva spolku


 

 


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
BRDY - Res publica, z.s., byl zaregistrován MV ČR dne 11.8.2006 pod
č.j.: VS/1-1/64830/06-R
a bylo mu přiděleno IČ: 27040011.